Home

 

Svartkrusad spegling mot ytans årsringar

kraftfulla djupet

envist förslår

 

Kallande längtan i kvällsljus

Underytliga väsen. Försvinnande nära. Enträget varande.